welkom / algemene info / streekproducten
 

Beekvalleien

Zowel in het oosten als in het westen wordt Hoeselt doorsneden door beekvalleien met een erg verschillend karakter.
Het vertrekpunt van vele wandelingen is ideaal gesitueerd tussen de oostelijke Demervallei en het westelijke bekencomplex van de Winterbeek. In het zuiden van het Hoeselts grondgebied is er de zeer waardevolle oost-west georiënteerde flank van de Wijngaerdbossen.

 

De Winterbeekvallei
De Winterbeekvallei kent haar oorsprong in het mooie natuurgebied van Hardelingen. De Hardelingenbeek, Vloedgracht, Hellebeek en enkele kleinere bronbeekjes boetseerden het golvende landschap tot een fraai geheel. De bovenloop erodeerde een smalle beekvallei met enkele interessante natuurlijke bossen op de oostelijke beekflanken zoals Hardelingen, Teugelen en Blokkens Bosch. Meer naar het noorden toe wordt de vallei wat breder wanneer de Winterbeek haar bedding zoekt op de zandleemgrond.

 

De oostelijke Demervallei
De oostelijke Demervallei op Hoeselts grondgebied kent minder verval waardoor de loop rustiger en breder is. Drie zijbeken monden in de Demer uit. Twee ervan komen uit het dorp Werm en herbergen het plaatselijk natuurreservaatje van Orchis. Verder noordwaarts in de Demervallei is de Stichting Limburgs Landschap actief.


toerisme@hoeselt.be
tel. 089 49 16 03
Europalaan 2, 3730 Hoeselt

Natuurgebieden

Beekvalleien
Kleine landschapselementen
Hoogstamboomgaarden
Bosgebieden
De meest waardevolle
natuurgebieden