welkom / algemene info / streekproducten
 

Hoogstamboomgaarden

Er zijn in bepaalde delen van Hoeselt nog stukken van de oorspronkelijke, typische hoogstamgordels rond de Haspengouwse kerndorpen te vinden.

Dit is o.a. het resultaat van een subsidiereglement dat HOLA samen met de gemeente uitwerkte in het verleden.
De Doornkappersgemeente was op dat moment pilootgemeente in Limburg. De Nationale Boomgaarden Stichting N.B.S. is actief in de gemeente in o.m. Schalkhoven, St-Huibrechts-Hern en Vrijhern.

Landschappelijk-esthetisch zijn dit sterke KLE's maar ze zijn ook zeer waardevol voor de fauna. Hoogstamboomgaarden huisvesten immers bijzondere vogelsoorten als spechten, groenling, vink, zwarte roodstaart, kneu, spotvogel…

Ook de flora in de (soms gemengde) hagen rondom is interessant.


toerisme@hoeselt.be
tel. 089 49 16 03
Europalaan 2, 3730 Hoeselt

Natuurgebieden

Beekvalleien
Kleine landschapselementen
Hoogstamboomgaarden
Bosgebieden
De meest waardevolle
natuurgebieden