welkom / algemene info / streekproducten
 

Kleine landschapselementen

Holle wegen en grachten
Holle wegen komen in Hoeselt nog veelvuldig voor. Meestal zijn ze niet met beton of asfalt verhard maar wel functioneel ingeschakeld. Sommige worden deskundig beheerd en hebben een rijke variatie aan flora en fauna. Zeer waardevol zijn o.m. de Hoolstraat, de holle weg aan Kruislinde, de recent heropende Ganzendries, de omgeving van Steenbroek, de holle weg in de Wijngaerdbossen... Deze waardevolle holle wegen zijn opgenomen in verscheidene wandelroutes van het nieuwe netwerk.

 

Hagen en houtkanten
Bepaalde landschapsdelen hebben hun kleinschalig hagenpatroon behouden. Vrijhern is momenteel zelfs het onderwerp van een herstelproject van kleinschalige landschapselementen vanwege Regionaal Landschap Haspengouw.
Ook de omgeving van de Hel, de omgeving van de Goosstraat, het oude Tramtracé en het Steenbroek hebben een rijk hagen- en houtkantenareaal. Vaak zijn dit fourageergebieden voor diverse vogelsoorten die minder frequent zijn.


toerisme@hoeselt.be
tel. 089 49 16 03
Europalaan 2, 3730 Hoeselt

Natuurgebieden

Beekvalleien
Kleine landschapselementen
Hoogstamboomgaarden
Bosgebieden
De meest waardevolle
natuurgebieden