welkom / algemene info / streekproducten
 

Kerken in Hoeselt

In de 7 kerkdorpen prijkt telkens een mooie parochiekerk.

St.-Stefanuskerk
Opvallend is de St.-Stefanuskerk in het centrum, waarvan gedeelten van de toren dateren uit de 11de 12de en 18de eeuw.
Van het oorspronkelijke, preromaanse gebouw uit de 11de eeuw rest enkel nog de onderste geleding van de toren, opgetrokken uit silex en kalksteen. Het schip dateert van 1770. Deze oorspronkelijke zaalkerk werd vergroot in 1896 en 1931. Binnenin vinden we een barokke marmeren hoogaltaar uit 1689 terug. De vroeggotische doopvont dateert van ca 1250. Het koorgestoelte, de zijaltaren, een communiebank, de orgelkast en de biechtstoelen dateren van midden 18de eeuw. In het koor bevindt zich een Kruisafneming, afkomstig uit het atelier van Rubens en de Steniging van Stefanus uit 1713.
De laatste jaren werden aan de kerk grondige renoveringswerken uitgevoerd; momenteel prijkt in Hoeselt weer de rode kerk.

 

Parochiekerk O.-L.-Vrouw-Middelares
Het oude kwartier van Neroy herbergt de jongste parochie van Hoeselt. In de zomer van 1932 werd een voorlopige hulpkapel ingericht als schoollokalen. De kerk zelf werd ingezegend in juli 1935. Pas in 1962 werd de kerk met de bouw van de toren volledig afgewerkt.

 

St.-Jan Baptiskerk
In 1845 lag de kerk van Romershoven helemaal buiten het toenmalige centrum van het dorp, naast de oude motheuvel. In 1845 bouwde de pas zelfstandig geworden parochie een klein empirekerkje in het centrum van het dorp. Na beperkte vergrotingswerken in 1928, werd in 1950 het schip van de oude kerk afgebroken, en vervangen door een nieuwe kerk; enkel de toren en het koor bleven behouden.

   

St.-Brixiuskerk
Tot eind 1928 stond het kleine kapelkerkje van Schalkhoven nog op het huidige kerkhof. In 1929 werd de nieuwe neo-gotische éénbeukige kerk in gebruik genomen.

Kerkhof Schalkhoven
Het kerkhof ligt rond de plaats waar vóór 1928 het oude kerkje van Schalkhoven stond. In een overblijfsel hiervan werden imposante grafstenen ingemetseld van een aantal eigenaars van het kasteel van Schalkhoven. De grafstenen van de andere bewoners staan ook nog her en der over het kerkhof verspreid.

   

De Sint-Hubertuskerk in Sint-Huibrechts-Hern
De toren en de gotische kerk van Hern werden gebouwd onmiddellijk na 1256, toen Hern zich als zelfstandige parochie had losgemaakt van de moederkerk van Hoeselt. In 1905 werd het schip van het 13de eeuwse kerkje vervangen door een moderne zaalkerk. Toen ontdekte men in het oude koor fresco's, die de oudste bekende plastische voorstelling inhouden van de Hubertuslegende. Deze fresco's dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw en kwamen tot stand onder het mecenaat van Jan van Elderen, toenmalig heer van Hern, die later monnik werd en prior van de Abdij van Saint-Hubert.
Op de zijkant van het torengebouw treffen we een Keltisch labyrint aan, een unicum! Want in gans het land zijn er slechts 2 exemplaren.

 

St.-Domitianuskerk
het kerkje dat Werm in 1638, dankzij de milde schenking van Mechtildis Schroets, vrouwe van Werm, kon bouwen, moest in 1765 wegen bouwvalligheid afgebroken worden. Het schip van de huidige kerk dateert uit 1770. De toren en de twee flankerende gebouwen werden in 1870 aangebouwd. De kerk van Werm was wijd en zijd bekend voor de verering van de H.-Birgitta. Zij werd aanroepen tegen alle ziektes en ongemakken die te maken hadden met het 'hoornvee'.

 

St.-Lambertuskerk
De kerk van Althoeselt werd gebouwd in 1862-1863. Zij verving de oude kapel die een zeventigtal meter meer oostwaarts stond. Op het kerkhof bevinden zich nog verschillende oude grafmonumenten uit de 17de en de 18de eeuw, waaronder de grafsteen met het blazoen van pastoor Libotte (+1683).

   
toerisme@hoeselt.be
tel. 089 49 16 03
Europalaan 2, 3730 Hoeselt

Rijk verleden

Kerken in Hoeselt
Kluizen en kapellen
Kastelen
Vierkantshoeven

Al ooit op een Vespa gereden?